News‎ > ‎

大石栄一君が「日本物理学会学生優秀発表賞」を受賞 (2021.11.23)

2021/11/22 22:58 に Yasuhiro FUJII が投稿   [ 2021/11/22 23:46 に更新しました ]
博士課程後期課程2年の大石栄一君が「2021年秋季大会 日本物理学会学生優秀発表賞」を受賞しました.
おめでとうございます.
Comments